Financiële steun van negen bedrijven voor nieuwe sluis Afsluitdijk

De sterk verouderde sluis uit 1931 bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk is te smal en belemmert de expansiemogelijkheden van jachtbouwers op scheepswerven aan het IJsselmeer. Zij kunnen hierdoor geen grotere jachten bouwen. Ook de storingen aan de bruggen zorgen regelmatig voor ergernis bij automobilisten en vervoerders.

De vernieuwing en verruiming van de sluis zal financieel worden gesteund door negen bedrijven rond het IJsselmeer. Dit zijn voornamelijk scheepswerven en verladers, waaronder scheepswerf De Vries in Makkum.

Een woordvoerder van de provincie Friesland heeft tegenover het FD verklaard dat de bedrijven garant staan voor € 26 miljoen. Dit bedrag moet worden opgehaald via tolheffing. De financiering van het totale project, dat is begroot op € 146 miljoen, is volgens de provincie nu rond. Alleen een bijdrage van € 30 miljoen, afkomstig van de rijksoverheid, is nog noodzakelijk. Dit is nog niet toegezegd door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Via een motie is de minister opgeroepen, door kamerleden van de PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie, het Deltafonds in te zetten om de verruiming van de sluizen te kunnen realiseren. Volgens de kamerleden zou het project een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan versterking van de regionale economie rondom het IJsselmeer.

Bron: FD

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat