Future Green City 2015 toont verrassende oplossingen

Het inspelen op o.a. de klimaatverandering en toename van het aantal inwoners in de steden verdient alle aandacht. Op Future Green City 2015 is innovatie, groen en duurzaamheid de rode draad in het aanbod. Het nieuwe vakevent biedt een mix van voordrachten van visionairs, inspirerende exposities en exposanten met innovaties op het gebied van groen, water, stedelijke ontwikkeling, milieu en bouw. Future Green City vindt plaats van dinsdag 24 t/m donderdag 26 november a.s. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

Landschappen van de toekomst
Key-note sprekers in de theaters zijn de innovator en kunstenaar Daan Roosegaarde, bekend van zijn projecten als het Van Gogh Path, Smog Free Project en Smart Highway. Hij gaat in op hoe het landschap er in de toekomst zal uitzien. De internationaal bekende Nederlandse architect Niek Roozen zal een presentatie geven over de noodzaak van groen in steden o.a. aan de hand van zijn projecten in China. Deltacommissaris Wim Kuijken gaat in over leven met water en de gevolgen van de klimaatverandering. Vertegenwoordigers van Ringpark Amsterdam, Ringland Antwerpen, het VANG-programma en Amsterdam Rainproof zullen hun visie op de future green city geven aan de hand van hun projecten. De theaters zijn volledig in het groen opgetrokken en bieden visionairs, praktijkmensen en specialisten het podium.

Exposanten tonen op het beursgedeelte vele nieuwe oplossingen. Van passief bouwen tot slimme ruimtelijke ordening. Van waterbuffering onder wegen tot klimaatbestendig bodembeheer. Van energieneutrale woonwijken tot steden zonder afval. Van groenconcept dat meer CO2 reduceert tot uitgekiend bomenbeheer. Van leefbare daktuinen tot nieuwe vormen van geluidsschermen. En van duurzame, regenwater doorlatende bestrating tot stadsecologie.

Het vakevent is een initiatief van de Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG en vindt plaats in het kader van het Jaar van de Ruimte. Men moet echt werk gaan maken van de stad met toekomst. Future Green City 2015 richt zich op iedereen die vakmatig actief is bij de ontwikkeling en inrichting van de stad.

Het vakevent wordt ondersteund door een brede adviescommissie met ook vertegenwoordigers van o.a. Bouwend Nederland, GPKL, NVTL, Stichting RIONED, NVRD, Wageningen Universiteit, BNSP, Tuinbranche Nederland, Waterschap Rivierenland, Platform31 / Jaar van de Ruimte 2015, ZLTO en Anthos.