Gemeenten overvallen door extreme weersomstandigheden

Veel gemeenten stonden deze zomer machteloos toe te kijken hoe door wolkbreuken, droogte, hitte en stormen het openbare leven in hun stad of dorp een chaos werd. Parkeergarages liepen onder, bomen braken als lucifershoutjes, waterkeringen verdroogden en pleinen werden door de hitte onleefbaar.” Door de klimaatveranderingen zullen weersexcessen steeds vaker voorkomen en daar moeten gemeenten op voorbereid zijn”, zo stelt de deltacommissaris Wim Kuijken.

Journalisten van het magazine Waterforum interviewden gemeenten met de vraag hoe zij zich op de klimaatveranderingen voorbereiden. In het septembernummer van Waterforum beschrijven zij hun onthutsende ervaringen; vrijwel geen enkele gemeente heeft een idee hoe zij hun stad klimaatbestendig moeten maken. “Er is nog maar een tiental gemeenten die echt heel goed bezig is met klimaatadaptatie en daarnaast nog een twintigtal andere gemeenten die goed op gang komt”, vertelt klimaathoogleraar Pier Vellinga van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat, en lid van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Maar volgens hem staat 1/3 van alle gemeenten er nog helemaal blanco in en 1/3 begint er voorzichtig over na te denken, maar heeft nog maar nauwelijks iets ondernomen.

Vellinga constateert dat de meeste gemeenten in Nederland het onderwerp, zoals hij zelf omschrijft ‘als een hete aardappel zien die ze het liefst zouden uitspugen’. “Bij Kennis voor Klimaat krijgen wij de laatste vijf jaar regelmatig te horen dat ze er eigenlijk geen raad mee weten. Als deze situatie blijft voortduren, zal de wal het schip keren en is de kans groot dat gemeenten plotseling voor enorme kosten komen te staan die betrekkelijk eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. ”