Grondstoffen uit poep maken rioolzuivering straks winstgevend

Waternet zoekt naar technologische mogelijkheden om vergaand grondstoffen te winnen uit rioolwater zodat het geld oplevert in plaats van geld kost. Wellicht sturen inwoners over tien jaar wel een rekening naar Waternet voor het gebruik van haar poep en urine, in Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek. Een toekomstbeeld dat nu nog vreemd in de oren klinkt maar wel degelijk mogelijk is. 

Schaarse grondstoffen 
Waternet zoekt in opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam naar vergaande mogelijkheden om bioplastics, eiwitten, kunsthars en andere grondstoffen uitafvalwater te produceren. Op dit moment is dat niet mogelijk maar binnen tien jaar wel. Als het lukt om uit afvalwater schaarse eiwitten te maken dan kan dat de basis zijn voor diervoeding en zelfs voor ons voedsel, ook al levert dat nu nog een vreemde associatie op. Samen met de Universiteit Gent wordt hieraan gewerkt. En samen met TU Delft wil Waternet kunsthars, alginaat, uit rioolwater produceren. Kunsthars wordt nu nog gemaakt van zeewier maar dat is duur en tijdrovend. Op dit moment levert poep en plas van inwoners al grondstoffen op zoals groen gas waar auto’s op rijden en kunstmest (struviet).

Roelof Kruize, directeur Waternet: “wij zetten vol in op technologische aanpassingen van onze rioolwaterzuiveringen en processen zodat dit mogelijk wordt. Dat levert de samenleving geld op maar nog belangrijker, de steden en dorpen worden een stuk schoner en duurzamer. Er bestaat geen afval meer en kostbare en schaarse grondstoffen worden duurzaam geproduceerd.”

10 jaar Waternet: samen meer uit water halen 
Waternet bestaat als eerste en enige watercyclusorganisatie tien jaar. In deze tien jaar is al bewezen dat er meer te halen valt uit rioolwater. Maar ook op andere gebieden heeft een watercyclusorganisatie bewezen meerwaarde. Uit drinkwater winnen we zuivere kalkkorrels en energie. Uit maaisel van de slootkanten produceren we biocomposiet, waar meubels van gemaakt worden en waar ook keukenproducenten in geïnteresseerd zijn. Ook kan de Amsterdammer zwemmen in de grachten, zijn er dijkinspecties met drones en betalen klanten vaak minder voor drinkwater en riool. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten naar een duurzame samenleving.