Groot deel afwateringsproducten voldoet niet aan norm

Volgens afwateringsspecialist ACO lichten veel marktpartijen opdrachtgevers als gemeenten, architecten en ingenieurs verkeerd voor over de normering van sleufgoten. Contactpunt Bouwproducten, onderdeel van het ministerie van BZK, heeft ondubbelzinnig verklaard dat alle sleufgoten moeten voldoen aan NEN-EN1433 en dus ook een DoP-verklaring (Declaration of Performance) moeten hebben.

Opdrachtgevers misleid
Sleufgoten vallen onder deze geharmoniseerde norm en moeten sinds 1 juli 2013 een DoP-verklaring meeleveren. Maar volgens Paul Gruson, directeur van ACO, worden opdrachtgevers vaak

misleid. “We vangen geluiden op dat bedrijven gemeenten, architecten en ingenieurs om de tuin leiden. Er wordt gezegd dat, omdat er geen plaatje van sleufgoten (soms met opzetframes) in de bewuste NEN-Norm zou staan, ze er niet aan zouden moeten voldoen. Dat is dus klinkklare onzin.” Volgens Gruson geeft het Contactpunt zeer recent op zijn specifieke vraag hierover onomwonden aan dat álle lijnafwatering, waaronder de veelgebruikte sleufgootsystemen met opzetframes, moet voldoen aan NEN-EN1433. Het gaat hierbij dus om het samengestelde systeem dat aan de norm moet voldoen en niet slechts om de goot (onderbak), zoals soms wordt beweerd. Klanten krijgen hiermee de halve waarheid voorgespiegeld.

Inferieure producten, hogere kosten
“Als je je als opdrachtgever laat misleiden door deze fabrikanten, neem je dus genoegen met een illegaal en inferieur product”, waarschuwt Gruson. “Om de verklaring te krijgen, moeten de producten serieuze tests doorlopen. Overigens hebben al onze afwateringsproducten de benodigde DoP-verklaring en voldoen ze daarmee aan alle normen. Je loopt grote kans dat je, bij een product zonder die norm en verklaring, iets krijgt dat veel eerder kapot gaat en ellende veroorzaakt.” Gruson roept opdrachtgevers als gemeenten, architecten en ingenieurs daarom op extra waakzaam te zijn. “Onze sleufgoten worden veel in binnenstedelijke gebieden als winkelstraten en pleinen gebruikt. Werk je met zo’n illegaal en inferieur product, dan kan je dat een heleboel ellende en flinke kosten opleveren.”

Over ACO
ACO is specialist in afwatering.
Het bedrijf beheerst de gehele afwateringsketen, van het opvangen van (regen) water tot het afgeven aan bodem, riool- of oppervlaktewater. ACO biedt producten, maar vooral kennis, service en support. De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek en biedt producten op het gebied van: Collect, Clean, Hold, Release. Belangrijkste doelgroepen zijn consumenten en professionals op het gebied van Bouw-techniek, Civiele Techniek en Installatietechniek. ACO heeft 3700 medewerkers in dienst in meer dan 40 landen.