Veel interesse van bedrijven voor renovatie Afsluitdijk

Ongeveer 190 bedrijven uit voornamelijk Friesland en Noord-Holland willen werkzaamheden uitvoeren aan de nieuwe Afsluitdijk. Dit staat in het onlangs gepresenteerde bidbook, zo hebben regionale media gemeld.

Rijkswaterstaat is eind november gestart met de aanbestedingsprocedure voor de vernieuwing van de Afsluitdijk. De dijk moet sterker worden en energieneutraal. Voor het project is € 869 mln ter beschikking gesteld vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van de overheid. Het is daarmee een van de grotere programma’s van de komende jaren.

De Afsluitdijk is volgens Rijkswaterstaat ‘een icoon van de Nederlandse waterbouwkunde’. Maar na tachtig jaar voldoet de dijk niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom moet de dijk worden versterkt. Ook moet meer overtollig water uit het IJsselmeer kunnen worden afgevoerd naar de Waddenzee. De gunning van het project zal in 2018 plaatsvinden en de oplevering is vier jaar later gepland.

Het doel van het Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is het stimuleren van de inzet van lokale ondernemers bij de versterking van de Afsluitdijk om een impuls te geven aan de regionale economie. De al 190 geïnteresseerde bedrijven zijn onder meer actief in de sectoren grond-, weg- en waterbouw, de horeca en de reclamesector. De vernieuwing zou de regionale bedrijven de komende jaren tussen de 800 en 1600 banen kunnen opleveren.

 

Bron: FD