Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt aan André Marques Arsénio

Op 8 januari 2016 is tijdens de 68e Vakantiecursus ‘Water in de Stad’ van de afdeling Watermanagement van de TU Delft de Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker die in het voorgaande jaar het beste Engelstalige artikel over de stedelijke watercyclus schreef. Het winnende artikel van André Marques Arsénio en mede-auteurs is gepubliceerd in het blad ‘Structure and Infrastructure Engineering’ en is getiteld ‘Pipe failure predictions in drinking water systems using satellite observations’.

De jury beoordeelde in totaal 52 artikelen, waarvan het niveau hoog was en erg dichtbij elkaar lag. Tijdens de Vakantiecursus werden de drie genomineerden en de winnaar bekendgemaakt. De jury heeft bij de beoordeling vooral gelet op vijf criteria: maatschappelijke bijdrage, innovatie, toepasbaarheid op korte/middellange termijn, wetenschap en taal. De artikelen die door twee of meer juryleden in de top 10 genoemd waren, zijn opnieuw bekeken. De jury koos het artikel van Arsénio als winnaar, met name gezien de maatschappelijke relevantie van leidingonderhoud en het voorspellen van leidingbreuken. De jury identificeert het vervangen van (drinkwater)leidingen als dé opgave van de komende decennia. Daarbij zijn de resultaten simpel te vertalen naar onderhoud van andere leidingnetwerken, zoals gasleidingen of rioolsystemen.

Arsénio heeft zijn MSc behaald in Biological Engineering aan het Instituto Superior Técnico (Lisboa, Portugal) en promoveerde aan de TU Delft, sectie Sanitary engineering in 2013 (proefschrift getiteld ‘Lifetime prediction of PVC push-fit joints’). Sinds 2014 is hij verbonden aan de TU Delft als post-doc binnen het project ‘Sustainable freshwater supply in Maputo, Mozambique’ een vijf jaar durend project gefinancierd door NWO en WOTRO in het kader van het overkoepelende project Urbanizing Deltas of the World’.

De Jaap van der Graaf-prijs is op initiatief van ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos ingesteld in 2009 toen Van der Graaf terugtrad als hoogleraar in de Behandeling van Afvalwater aan de TU Delft. Jaap van der Graaf was van 1988 tot 2003 algemeen directeur van het ingenieursbureau uit Deventer. De prijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een glasobject.

Artikelen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
– het onderwerp betreft de stedelijke watercyclus (drinkwater, afvalwater en riolering) en draagt bij aan de profilering van de Nederlandse expertise op dit gebied;
– de auteur studeert aan een Nederlandse universiteit of is werkzaam binnen de Nederlandse beroepspraktijk;
– indien de auteur ten tijde van publicatie niet (meer) werkzaam is binnen de Nederlandse beroepspraktijk, geldt dat het onderzoek in Nederland moet hebben plaatsgevonden;
– het Engelstalige artikel is in 2015 gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift;
– het onderwerp is in de praktijk toepasbaar.

De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit prof.dr.ir. Jules van Lier (TU Delft/Unesco-IHE, voorzitter), prof.dr.ir. Gertjan Medema (TU Delft/KWR Water), dr.ir. Jelle Roorda (Evides), dr.ir. Jasper Verberk (Evides), ir. Ad de Man (Waterschapsbedrijf Limburg), ir. Fred de Bruijn (Witteveen+Bos), dr.ir. Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos), en dr.ir. Hardy Temmink (WUR/Wetsus).