Leerlingen op expeditie tijdens GeoWeek

Leerlingen kruipen deze week in de huid van technici uit bodem-, water- en geo-informatiesector. Ze onderzoeken bijvoorbeeld de kwaliteit van het water in de sloot naast de school, inspecteren of onze dijken veilig zijn, maken een digitale kaart of analyseren een zelf uitgestoken bodemprofiel. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) organiseert namelijk de GeoWeek, een week waarin 4.400 leerlingen van 10-15 jaar kennismaken met het geotechnisch werkveld.  Zo ontving de TU Delft dinsdagochtend 32 leerlingen van het Driestar College uit Leiden. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, startte deze expeditie met een korte uitleg over het belang van bescherming tegen het water. Daarna mochten de leerlingen zelf proberen een zo sterk mogelijke dijk te bouwen met verschillende materialen. Bij het testen bleek wel door welke zwakke plekken een dijk bezwijkt of waarom die juist stand houdt. Ook bij het RIVM gingen leerlingen zelf aan de slag. Een tweede klas van Het Nieuwe Lyceum uit Bilthoven ontdekte wat er allemaal in de bodem zit. De leerlingen deden onderzoek naar het grondwater en hielden een wedstrijd grondboren. Tot en met vrijdag 27 mei staan er nog expedities van de GeoWeek op het programma. In heel Nederland maken leerlingen door bedrijfsbezoeken, gastlessen en veldwerk kennis met de praktijk van de geografie. Wie weet zijn deze leerlingen de geotechnici van de toekomst.  De GeoWeek wordt financieel mogelijk gemaakt door Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO), KNAG, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen.

Klik hier voor informatie.