Miljoenenschade dreigt door kapotte stuw in de Maas

Door de kapotte stuw in de Maas bij Grave is als het ware een lek ontstaan en is het waterpeil over een lengte van 25 kilometer drie meter gezakt.

Er dreigt een miljoenschade door de kapot gevaren stuw. Het gaat niet alleen om het herstellen van de stuw, maar ook om de extra kosten voor de binnenvaart en vertragingen in de aan- en afvoer van goederen naar onder andere de Rotterdamse haven. Volgens binnenvaartorganisaties kunnen de extra kosten voor het omvaren via België tot drie ton per dag oplopen. Het kanaal is sinds 29 december gestremd en dat zal zeker deze week nog zo blijven.

Volgens Wilco Volker van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) is de Maas is na de Waal een van de belangrijkste transportroutes van Nederland: ‘Per dag passeren 75 tot honderd schepen de sluizen bij Sambeek.’

‘De grote binnenvaartschepen moeten nu helemaal door het Belgische Albertkanaal via Antwerpen varen’, zegt Volkers collega Jan Vogelaar. In het Albertkanaal liggen tussen Luik en Antwerpen ook nog eens 26 sluizen. Kleinere schepen hebben een kortere omvaarroute door de Zuid-Willemsvaart via ’s-Hertogenbosch.

‘Maar hoe dan ook is er vertraging. Die kan oplopen tot 48 uur’, aldus Volker. ‘Doordat het drukker is geworden op het Albertkanaal nemen ook de wachtrijen toe.’ Rijkswaterstaat overweegt de aanleg van een tijdelijke waterkering.

 

Bron: FD
Foto: Rijkswaterstaat.nl