Ministerie van buitenlandse zaken van Mali en Wereld Waternet tekenen samenwerkingsovereenkomst

Maandag 24 oktober ondertekenden de minister van Buitenlandse zaken van Mali, algemeen directeur van Wereld Waternet en de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking een Letter of Intent voor verdere samenwerking. Het doel: integraal watermanagement verbeteren, capaciteitsversterking van water organisaties in Mali en betere toegang tot veilig water en sanitatie.

De ceremoniële ondertekening vond plaats op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag. Naast minister Abdoulaye Diop, directeur Steven van Rossum en directeur-generaal Christiaan Rebergen van buitenlandse zaken bevonden zich ook de ambassadeur van Mali uit Brussel en de programmamanager van Wereld Waternet Koen Maathuis onder de aanwezigen. Wereld Waternet ondertekent deze Letter of Intent (LoI) namens de Dutch Water Authorities (DWA).

Mali heeft een kort regenseizoen en kent een lange droge tijd. De hevige regenval zorgt voor overstromingen en de rest van het jaar zijn er forse watertekorten. “Hoewel Mali en Nederland erg verschillen op watergebied kunnen we toch veel van elkaar leren”, aldus minister van buitenlandse zaken Abdoulaye Diop van Mali. Wereld Waternet was in mei dit jaar nog in Mali om de problemen van de afvalwaterzuivering SOTUBA in Bamako in kaart te brengen. Naast problemen in de dagelijkse bedrijfsvoering werkt de zuivering ook technisch niet naar behoren. “Er is een plan van aanpak opgesteld voor verbetering van de zuivering. Dit zal de kwaliteit van het afvalwater aanzienlijk verbeteren. We verwachten dat deze LoI het mogelijk maakt hier gezamenlijk aan te werken”, aldus Koen Maathuis.

De samenwerking tussen Mali, DWA en Wereld Waternet zal in de toekomst schade als gevolg van hevige regenval kunnen beperken, bijvoorbeeld dat er minder slachtoffers vallen. De capaciteit op het gebied van Integraal Water Resources Management zal worden versterkt. Mali wil naar voorbeeld van zuiderbuur Burkina Faso waterschaps-achtige organisaties ontwikkelen die verantwoordelijk worden voor waterbeheer. Deze organisaties zullen er in de toekomst voor kunnen zorgen dat er ook in de droge tijd voldoende water is door verschillende water opslagtechnieken toe te gaan passen. Technieken die Wereld Waternet goed kent en beheerst zoals kunstmatige infiltratie, stroomopwaarts vasthouden van water of hergebruik van afvalwater.

Daarnaast zal deze samenwerking ertoe leiden dat een aantal zuiveringen in vooral de grote steden verbeterd worden. Koen Maathuis: ”Na deze ondertekening gaan we in november samen met DWA naar Mali om te inventariseren wat de behoefte is en wat we op watergebied kunnen betekenen. Wereld Waternet wil daarnaast met SOMAPEP (de Malinese drinkwater organisatie) een aantal activiteiten starten op de onderdelen laboratoriumverbetering, water veiligheid, vergroten van de waterproductie en betere distributie van water. De intentieverklaring tussen Mali en DWA loopt 1 jaar. Aan het einde van het jaar willen we meer duidelijkheid hebben over de mogelijkheden van onze samenwerking voor de lange termijn.”

Minister Diop sprak ook met de ministers Koenders en Ploumen van Buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking over verdere samenwerking tussen Nederland en Mali op het gebied van een betere watervoorziening. “Er is gebrek aan water, maar zeker ook aan kennis hoe ermee om te gaan. ”Internationale samenwerking is daarom erg belangrijk”, aldus Diop. Het gesprek op ministerieel niveau en de letter of Intent laten zien dat de Malinese en Nederlandse overheden en waterorganisaties bereid zijn om samen te werken om het watermanagement in Mali te verbeteren.