Nederlandse gemeenten voorbereid op hevige regenval

83 procent van de Nederlandse gemeenten ziet wateroverlast door hevige neerslag als het meest urgente klimaatprobleem. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Barometer van de Fysieke Leefomgeving van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Meer dan de helft van de gemeenten verwacht de komende jaren een toename van klimaatproblemen. Om de overlast van regenwater te beperken geeft 8 op de 10 gemeenten aan dat de rioolheffing hierdoor kan stijgen.

De Gemeentelijke Barometer is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat gemeenten inzicht geeft in de laatste trends, knelpunten en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Aan de barometer deden 185 gemeenten mee. Pascal Lamberigts, adviesgroephoofd bij Royal HaskoningDHV: “De barometer laat in één oogopslag zien wat er op de agenda van de gemeenten staat anno 2015. Invulling van nieuwe rollen in de energieke samenleving staat hoog op de agenda. Bijvoorbeeld bij klimaatadaptatie en de uitvoering van het Energieakkoord.”

Kwetsbare locaties
Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar op Prinsjesdag samen met andere overheden de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie ondertekend. Daarin is de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 zo klimaatbestendig en waterrobuust mogelijk is ingericht. 72 procent van de gemeenten heeft inmiddels concrete doelen opgesteld om dat te bereiken.
90 procent van de gemeenten heeft in beeld wat kwetsbare objecten en locaties zijn van hemelwateroverlast. Wim Kuijken, Deltacommissaris: “Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land is een van de grootste uitdagingen waar het Deltaprogramma voor staat. Dat vraagt inspanning van alle partijen. Heel veel maatregelen en beslissingen, soms op perceelniveau, moeten bijdragen om die ambitie te realiseren. De gemeenten hebben hierin een richtinggevende rol.”

Hogere rioolheffing
De gemeenten willen wateroverlast vooral te lijf gaan bij nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte. Dat kan door bij ruimtelijke ordening expliciet rekening te houden met klimaatadaptieve maatregelen, bijvoorbeeld door gebieden aan te wijzen waar hemelwater tijdelijk naar toe kan stromen. 56 procent maakt extra budget vrij voor dergelijke maatregelen. Acht op de tien gemeenten vindt bijvoorbeeld dat de rioolheffing mag stijgen om maatregelen tegen wateroverlast te bekostigen. 14 procent van deze gemeenten vindt een stijging van meer dan 10 procent acceptabel.