Nieuw lectoraat ‘Innovatief ondernemen met natuur’

HAS Hogeschool en Provincie Noord-Brabant zetten in op ontwikkelen ‘groene business cases’

Ondertekening door Johan van den Hout (l), gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, en Dick Pouwels, collegevoorzitter van HAS Hogeschool.
Ondertekening door Johan van den Hout (l), gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, en Dick Pouwels, collegevoorzitter van HAS Hogeschool.

De provincie Noord-Brabant en HAS Hogeschool zetten een lectoraat op voor het  bundelen van kennis over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en het toepassen ervan in de praktijk. Het lectoraat ‘Innovatief ondernemen met natuur’ moet een bijdrage leveren aan het verbreden van de waarde en gebruik van de natuur. En dat met behoud en liefst verbetering van de biodiversiteit.

HAS en Provincie gaan een samenwerkingsovereenkomst aan voor dit lectoraat, dat wordt ingesteld voor de periode 2016-2020. Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Milieu en Water) en Dick Pouwels van HAS Hogeschool zetten vanmorgen hun handtekening onder de overeenkomst.

Natuurnetwerk
Van den Hout: “De provincie wil marktpartijen en ondernemers stimuleren en helpen om een bijdrage te leveren aan het Brabantse natuurnetwerk. Zo kunnen we de realisatie versnellen en kunnen we besparen op overheidsgeld dat nu nodig is voor het aanleggen en beheren van natuur. Als je daar in het onderwijs al naartoe kunt werken, snijdt het mes aan twee kanten.”

Leefomgeving
De reden dat HAS investeert in het lectoraat is dat hiermee kennis en ervaring voor strategische thema’s binnen het domein van de leefomgeving kan worden versterkt en in het onderwijs worden verwerkt.

Natuur en agrofood
In de agrofoodsector ontstaan op dit moment allerlei innovatieve duurzame bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op people, planet en profit, en die zich richten op het sluiten van kringlopen, duurzaam beheer van water en bodemén het verhogen van de natuurkwaliteit op het bedrijf. Deze innovatieve natuurvriendelijke landbouwsystemen bieden goede kansen voor integratie met (delen van) het provinciale natuurnetwerk.

Opschaling natuurvriendelijke landbouwsystemen
Het lectoraat ‘Innovatief ondernemen met natuur’ levert een bijdrage aan de opschaling van deze natuurvriendelijke landbouwsystemen en reikt nieuwe, aanvullende combinaties van landbouw en natuur aan. Natuur en landschap kunnen ook een prominentere rol spelen in de circulaire economie, de biobased economy, duurzame energie, de agrofoodketen en bij zorg en volksgezondheid. Het lectoraat kan voor praktische toepassingen zorgen.

Link met verschillende HAS-opleidingen
Het lectoraat wordt voornamelijk gelinkt aan de opleidingen Management van de Leefomgeving, Milieukunde en Toegepaste Biologie. De instelling is inmiddels met de werving van een lector gestart en hoopt zo snel mogelijk met het lectoraat te kunnen starten. Een voorbeeld van een project dat binnen dit lectoraat zou kunnen worden uitgevoerd is het project ‘Natuurlijk boeren’.