Nieuwe directeur staf deltacommissaris benoemd

Hermen (drs. H.) Borst wordt de nieuwe directeur van de staf van deltacommissaris Wim Kuijken. Hermen Borst volgt hiermee Bart Parmet op die met ingang van 1 december benoemd is tot directeur strategie van provincie Overijssel.

Deltacommissaris Wim Kuijken: “Ik ben erg blij dat we zo snel een goede opvolger voor Bart Parmet hebben kunnen vinden. Hermen komt de staf binnen in een fase waarin de uitvoering van de Deltabeslissingen van het Deltaprogramma echt van start gaat. Zijn ruime ervaring met grote infrastructurele projecten, alsmede zijn kennis van het ruimtelijk domein, zijn in deze fase van groot belang. Daarnaast biedt zijn ervaring als bestuurlijk adviseur dichtbij de politieke top een goede bijdrage voor de realisatie en de governance van het Deltaprogramma.”

Profiel Hermen Borst
Hermen Borst (1968) is in 1993 afgestudeerd als sociaal geograaf aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Afstudeerrichting: stedelijke en regionale planning. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan als beleidsmedewerker bij provincie Zuid Holland en daarna bij het toenmalige ministerie van VROM, waar hij als senior beleidsmedewerker op het terrein van ruimte en infrastructuur onder andere adviseerde over grote infrastructurele projecten als de Hanzelijn. Vervolgens werkte hij als hoofd Beleidsadvies en plaatsvervangend directeur bij de directie Bestuursondersteuning van het ministerie van VROM. Borst heeft vanaf 2013 gewerkt als afdelingshoofd Ruimtelijk Ontwerp, tevens plaatsvervangend directeur bij de directie Ruimtelijke Ontwikkeling van het directoraat generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In zijn nieuwe functie als directeur staf Deltacommissaris legt Borst de focus op het blijven verbinden van de verschillende overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partners in het Nationaal Deltaprogramma op de doelen van de Deltawet en het werken aan een succesvolle en integrale uitvoering van het Deltaprogramma. Hermen Borst start 14 december als directeur staf Deltacommissaris.