Nieuwe Fmax-waaier combineert veiligheid met efficiëntie

KSB heeft recent een nieuw ontwikkelde vrijstroomwaaier voor afvalwaterpompen geïntroduceerd. De Fmax-waaier onderscheidt zich in innovatieve zin door verschillende schoepafstanden. Zes schoepen zijn in twee groepen met elk twee kleine en grote afstand verdeeld. Door deze asymmetrische schoepenverdeling is een grotere vrije doorgang ontstaan. Daarmee kunnen zelfs grotere vaste stoffen probleemloos worden verpompt.

De ontwikkelaars van KSB hebben de schoepen zodanig vormgegeven dat deze ter hoogte van de naaf een werveling produceren, die vezelachtige stoffen van de waaiernaaf wegleidt. Ondersteund door de decennialange ervaring met het construeren van vrijstroomwaaiers gebruikten de hydrauliekexperts van KSB, de computerondersteunde simulatiemethode CFD (Computational Fluid Dynamics) om gedetailleerde kennis op te doen over de complexe stromingsprocessen in de pomp. Dit heeft ertoe geleid dat de Fmax-waaiers rendementen bereiken die tot nu toe alleen met eenkanaalswaaiers mogelijk waren.

De nieuwe waaier hoeft achteraf niet meer te worden gebalanceerd. Veelal zijn de optredende radiaalkrachten en trillingen minder dan bij eenkanaalswaaiers. Daarmee wordt een langere standtijd van asafdichtingen en rollagers bereikt, waardoor de onderhoudskosten voor een pomp met de nieuwe waaier geringer zijn. Vrijstroomwaaiers produceren bij hun rotatie een sterke werveling. Deze zorgt ervoor dat vaste stoffen in het pomphuis blijven zweven. Gecombineerd met de schuine intrede heeft dit ook een reinigend spoeleffect. Dat vermindert de kans dat er in het midden van de waaier verstoppingen optreden door langvezelige vaste stoffen. Daarbij gaat het in eerste instantie om voorkoming van verstoppingen door vochtige hygiënedoekjes. Het gebruik hiervan is de afgelopen jaren sterk toegenomen hetgeen een groot probleem is geworden bij het transport van afvalwater.

Als gevolg van het geringere drinkwaterverbruik en de scheiding van regen- en afvalwater is de consistentie van het afvalwater ‘dikker’ geworden. Exploitanten verlangen daarom ook van kleinere afvalwaterpompen dat deze beschikken over een verstoppingsvrije hydrauliek die ondanks hogere rendementen toch bedrijfszeker is.

Om ook zuur afvalwater te kunnen verpompen, zijn de waaiers ook in roest- en zuurbestendig duplexstaal leverbaar. Deze uitvoering biedt bescherming tegen put- en spanningscorrosie. Roestvaststalen afvalwaterpompen worden met name ingezet bij de behandeling van industrieel afvalwater. Voor zeer abrasieve media zijn slijtvaste materiaalvarianten beschikbaar.

KSB is één van ’s werelds meest vooraanstaande producenten van pompen, afsluiters en bijbehorende systemen voor industrie en gebouwentechniek, water- en afvalwaterbeheer alsmede energietechniek en mijnbouw. Het concern is met eigen verkooporganisaties, productie- en servicebedrijven op alle continenten vertegenwoordigd. De Nederlandse dochteronderneming KSB Nederland is gevestigd in Zwanenburg.