Optiqua EventLab sensoren

Optiqua heeft van Vitens de opdracht gekregen voor het leveren van een netwerk van 80 EventLab sensoren in Friesland. Met deze sensoren wordt Vitens in staat gesteld om, als eerste waterbedrijf ter wereld, ‘live’ de drinkwaterkwaliteit in het drinkwaterleidingnet te monitoren. Drinkwaterbedrijf Vitens kondigde in oktober vorig jaar al aan dat het een grootschalig intelligent leidingnet in de provincie Friesland gaat aanleggen. Met de installatie van 80 Optiqua EventLab sensoren legt Vitens hiervoor nu een stevig fundament.

24 uur per dag real-time, drinkwaterkwaliteit meten
Bij problemen in het leidingnet zijn waterbedrijven nu nog afhankelijk van een klant die het drinkwaterbedrijf belt. Door het netwerk real-time in kaart te brengen kunnen waterbedrijven problemen op gaan lossen voordat de klant er last van heeft.“Het is onze ambitie klanten proactief te informeren over problemen in het netwerk .Tot voor kort was real-time monitoring van drinkwaterkwaliteit niet mogelijk. Met het door Optiqua ontwikkelde netwerk van EventLab sensoren hebben we 24 uur per dag inzicht in de waterkwaliteit en krijgen hiermee een instrument in handen om eventuele problemen aan te pakken en klanten tijdig te informeren” aldus Eric van der Kooij, als projectmanager bij Vitens verantwoordelijk voor de aanleg van het intelligente leidingnet in Friesland. EventLab is een netwerk van sensoren, dat in het gehele distributienetwerk geïnstalleerd wordt om veranderingen van waterkwaliteit te monitoren. De kern van het systeem bestaat uit een optische sensor die breed reageert op veranderingen van de waterkwaliteit. Het EventLab systeem bestaat naast een netwerk van sensoren uit de infrastructuur voor datatransmissie en software voor het verwerken en visualiseren van data en het detecteren van kwaliteitsveranderingen.  Wereldwijd werken al waterbedrijven met EventLab van Optiqua om real-time waterkwaliteit te meten zowel in drinkwaternetten, water productiebedrijven als bij waterinnamepunten. Een unieke technologie waarmee Optiqua vooroploopt. “Wij hebben intensief samengewerkt met Vitens aan de praktische toepassing van ons EventLab systeem in het Vitens netwerk” aldus Jos-Willem Verhoef, managing director van Optiqua. “Dat Vitens nu overgaat tot grootschalige operationele inzet en daarmee als eerste in de wereld real-time monitoring van drinkwater in het netwerk op grote schaal realiseert, is fantastisch.”
klik hier voor informatie.