Rijkswaterstaat houdt geld over miljardenproject

Het project ‘Ruimte voor de Rivier’ is met de aanleg van een inlaat bij Veessen aan de IJssel bijna afgerond, binnen het budget en voor de deadline.

Het project is opgezet om de afvoercapaciteit van de rivieren te vergroten zodat het risico op overstromingen afneemt. Tot 1995 was de geëigende aanpak om de dijken te verhogen en niet om land terug te geven. Maar de overstromingen in Limburg, evacuaties en bijna-overstromingen in de Betuwe in 1993 en 1995 zorgden voor een beleidsomslag. In plaats van indammen, zou er juist meer ruimte moeten komen om de rivieren te temmen.
Het pakket maatregelen van in totaal €2,4 mrd is niet goedkoop, maar anderzijds werden de kosten van de grote overstromingen in Duitsland in 2002 destijds geraamd op ruim €9 mrd. Er is ver vooruit gekeken. Zo treedt de hoogwatergeul bij Veessen-Wapenveld pas in werking bij waterstanden die zich eens in de tachtig jaar voor doen. In de jaren dat er niets gebeurt, wordt het gebied agrarisch en recreatief gebruikt. De installaties worden onderhouden en wordt er periodiek geoefend zodat de inlaat direct ingezet kan worden als het wel een keer zo ver is.

Bij het Gelderse Veessen vinden de werkzaamheden aan de ‘Veessense Deltawerken’ plaats. Tussen de dijk en rivier ligt een achthonderd meter lange brug naast de IJssel uitgerust met zestig kleppen. Boven de brug komen zuigers uit die de kleppen kunnen openzetten. Hoogspanningsmasten staan op verhoogde funderingen.
De ‘inlaat’ is bedoeld om bij hoogwater de IJssel min of meer te verleggen over een breedte van vijfhonderd- tot vijftienhonderd meter, met als doel overstromingen bij hoogwater te voorkomen en de dijken bij het dorp Veessen en wijde omgeving niet te overbelasten.
Als het water in de IJssel extreem hoog komt te staan, gaan de stalen kleppen onder de brug open en kan het water wegstromen.

De IJssel bij Veessen is een van de duurste (€200 mln) locaties van het project Ruimte voor de Rivier dat in totaal 34 locaties omvat. Naast de inlaat zijn onder meer nieuwe dijken, dertien bruggen, negen stuwen en drie gemalen gebouwd.
Het hele project is opgeleverd binnen budget. Het Rijk stelde €2,4 mrd beschikbaar om uiterwaarden te vergraven, dijken te verleggen en kribben te verlagen. Nu het hele programma bijna is afgerond, is er zelfs geld over.

De nieuwe overlaat bij Veessen is aangelegd door bouwer Boskalis en ingenieursbedrijf Van Hattum en Blankevoort (onderdeel van VolkerWessels). Het zorgt er voor dat het waterpeil in de IJssel 71 centimeter lager uitkomt bij hoogwater. Stroomopwaarts daalt het waterpeil bij Deventer 20 centimeter en bij Zutphen – hemelsbreed dertig kilometer afstand – nog steeds zo’n 5 centimeter. Bij hoogwater stroomt er per seconde 1100 kubieke meter water door de geopende kleppen. Dat is iedere twee seconden een Olympisch zwembad vol.

 

Bron: FD