Riolering moet versneld worden verbeterd

 

Riolen moeten door gemeenten versneld worden verbeterd. Vanwege klimaatverandering komen extreme hoosbuien steeds vaker voor. Afdoende waterafvoer via het riool is een illusie, omdat de capaciteit voor riolering ‘per definitie beperkt is’, aldus Wiebe van der Ploeg, bestuurslid bij Unie van waterschappen.  Burgers zelf moeten ook aan de slag. Stenen eruit, graspollen erin zodat het water in de grond verdwijnt.  Stadstuinen  en wegen moeten, volgens Hugo Gastkemper (directeur Rioned) zo worden ontworpen dat deze korte tijd water kunnen vasthouden. Volgens  hem hoort bij het nieuwe klimaat,  water ook op straat.
Bron: het Financieele Dagblad.