SNB gaat slib uit Friesland verwerken

SNB gaat met ingang van 1 januari 2017 het slib verwerken van Wetterskip Fryslân. Het gaat om een hoeveelheid van circa 63.000 ton slibkoek van dit Friese waterschap per jaar. Dit slib wordt centraal ontwaterd in Heerenveen. Van daaruit gaat het op transport naar Moerdijk. 

SNB verwerft deze opdracht voor een termijn van vijf jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van nog eens vijf jaar, met het winnen van de Europese aanbesteding die Wetterskip Fryslân hield. De te verwerken hoeveelheid slib uit Friesland bedraagt ongeveer een zevende van de totale verwerkingscapaciteit van SNB.

Groene energie
Directeur Marcel Lefferts van SNB is dan ook uitermate in zijn nopjes met het winnen van de aanbesteding. “Na de nieuwe opdracht van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ook per 1 januari 2017, is dit de tweede grote opdracht. Daarmee compenseren we de toekomstige effecten op onze bedrijfsvoering die de energiefabrieken van drie aandeelhouders veroorzaken. Deze fabrieken halen via vergisting groene energie uit zuiveringsslib. Dat vermindert de hoeveelheid slib en de energie-inhoud van het slib dat de waterschappen ter verwerking bij ons aanleveren. Met deze nieuwe opdracht is de bezetting van onze verwerkingsinstallatie in principe voor de komende jaren gewaarborgd”, aldus Lefferts.

Duurzaamheidswensen
Wetterskip Fryslân bespaart met het nieuwe samenwerkingscontract de komende vijf jaar bijna twee miljoen euro, zegt secretaris-directeur Oeds Bijlsma van dit waterschap. “We hadden in de aanbestedingsprocedure een aantal duurzaamheidswensen opgenomen. Met de nieuwe eindverwerking beëindigen we het drogen van slib met aardgas in Heerenveen. SNB verwerkt het slib namelijk door het drogen en verbranding te combineren in een van de grootste èn milieuvriendelijkste installaties van Europa”, aldus Bijlsma.

Terugwinnen fosfaat
SNB start medio 2018 met het terugwinnen van bijna alle fosfaat uit asresten van de slibverbranding. Fosfaat is belangrijk voor de voedselproductie. De verwachting is dat er op termijn wereldwijd een tekort aan deze grondstof zal ontstaan.

Over SNB
SNB is de grootste slibverwerker van Nederland. De organisatie verwerkt zuiveringsslib van zes aandeelhoudende waterschappen, waarvan drie in Noord-Brabant, en slib van diverse externe klanten. Slib is een restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. SNB werkt continu aan initiatieven om energie en waardevolle grondstoffen terug te winnen uit het slib. Zo levert SNB CO2, die gevormd wordt bij de verbranding, aan een buurbedrijf dat het zo kan benutten voor de productie van witmakers voor papier. Daarnaast werkt SNB samen met een partner aan het terugwinnen van fosfaat uit slib.

Over Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Friesland en in het Groninger Westerkwartier. Het waterschap houdt dagelijks het water op peil in sloten, vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan en beheert en bewaakt dijken, kaden en oevers. Wetterskip Fryslân zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven. Vanuit 28 rioolwaterzuiveringen gaat het ingedikt slib naar de centrale slibontwateringsinstallatie in Heerenveen.