20 Europese landen vertegenwoordigd bij Cities & Water Conference

Vandaag komen vertegenwoordigers van twintig Europese steden samen om een toekomstagenda voor water vorm te geven. Op deze dag wordt de conferentie Cities & Water in Leeuwarden gehouden.  Met Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, Karmenu Vella, zullen alle bestuurlijke vertegenwoordigers een conceptconvenant opstellen over de toekomst van water in de stad.

Veel Europese steden en gemeenten hebben te maken met grote waterproblemen zoals vervuiling, schaarste, verzilting en overstroming. Dat is ook de conclusie van het World Economic Forum en de European Environment Agency. Deze organisaties zien dat waterproblemen de komende tientallen jaren de grootste bedreiging zijn voor onze aarde.

Water verdient meer aandacht op de agenda van steden. De waterdimensie is van enorm belang voor bijvoorbeeld een circulaire stad. Nutrienten en organische stoffen die steden nu op grote schaal onttrekken aan het platteland dienen weer teruggevoerd te worden. Alleen door deze verbinding tussen stad en landbouw opnieuw vorm te geven is een duurzame toekomst op aarde mogelijk.

Verder zullen op verschillende plaatsen in Europa de problemen rondom droogtes of juist overstromingen de komende jaren toenemen. Hoe kun je een stad zo goed mogelijk voorbereiden op deze ontwikkelingen? Kunnen steden ook rondkomen met minder drinkwater? Is het mogelijk de watersector meer energie-efficiënt te maken? Wat is de rol van water in smart cities?  Dit soort vragen komt aan de orde komen tijdens de Cities & Water Conferentie. De conferentie beoogt een agenda voor 2030 met doelstellingen voor water en steden op te stellen.

Het congres valt onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU, dat Nederland samen met Slowakije en Malta bekleedt. In Leeuwarden wordt de basis gelegd voor de Urban Water Agenda 2030. Deze agenda benoemt belangrijke waterissues voor steden en stelt doelstellingen voor 2030. Ook krijgt de agenda een uitvoeringsprogramma met concrete acties. Europese Burgemeesters en waterexperts van onder andere drinkwaterbedrijven, rioolwaterzuiveringen, overheden en onderzoeksinstituten gaan bouwstenen ontwikkelen voor de Urban Water Agenda.

Na de conferentie in Leeuwarden wordt verder gewerkt aan een Convenant Mayors for Water, wellicht met een tussenconferentie in Bratislava in dit najaar en een formele ondertekening in Valletta in 2017.