Uitgifte van dijkpercelen gaat van start

In november kan worden ingeschreven op ruim 600 hectare dijkhellingen van Waterschap Rivierenland.  De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van veevoer (twee keer maaien en afvoeren) en in beperkte mate voor het beweiden met schapen. Het gaat om in totaal 51 dijkpercelen verspreid, over het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland.

De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het perceel toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen aan Waterschap Rivierenland voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige inschrijvingen  zal de toewijzing via loting plaatsvinden.

Inloopbijeenkomsten
Over de uitgifte van de dijkpercelen organiseert Waterschap Rivierenland vier inloopbijeenkomsten:
3 november – Tiel (De Blomboogerd 1) en Sleeuwijk (Robijnseweg 15);
5 november – Zaltbommel (Onderlangsweg 3) en Druten (Heersweg 29).

Alle bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur.

De inschrijving is op diverse data in de tweede helft van november.

Meer informatie
Op de pagina Uitgifte dijkpercelen op de  website van Waterschap Rivierenland staat uitgebreide  informatie over de dijkpercelen, de inschrijfvoorwaarden en de inschrijfdata.