Vakbonden en containerbedrijven ronden overleg af

 

  • Werkzekerheidsgarantie tot 1 juli 2020
  • Uitbreiding vervroegde pensioenregeling voor 60+
  • Maatwerkoplossing voor medewerkers RPS

 

 De vakbonden FNV Havens en CNV Vakmensen, de Rotterdamse containerbedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam hebben vandaag het overleg over de werkgelegenheid in de containersector afgerond. De vakbonden gaan het bereikte onderhandelingsresultaat met een positief advies voorleggen aan hun achterban.

Het belangrijkste onderdeel van het onderhandelingsresultaat is dat de betrokken bedrijven een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2020 geven aan de bij hen in dienst zijnde werknemers, die reeds per 1 januari 2015 op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst waren en onder de werkingssfeer van een cao van het desbetreffende bedrijf vallen. Daarnaast wordt de Senioren Haven Fitregeling uitgebreid voor medewerkers vanaf 60 jaar. Tevens is afgesproken dat de 120 medewerkers van het noodlijdende RPS een maatwerkoplossing krijgen aangeboden. De bedrijven en het Havenbedrijf hebben onderling afspraken gemaakt over de financiering van bovenstaande maatregelen. Het gaat om een bedrag in de ordegrootte van twintig tot dertig miljoen.

De bij het overleg betrokken containerbedrijven zijn ECT, APM Terminals, RWG, Matrans, ILS en Unilash. De vakbonden gaan het bereikte onderhandelingsresultaat met een positief advies voorleggen aan hun achterban. Vanwege de vakantieperiode duurt het tot de tweede helft van augustus voor de ledenraadplegingen kunnen worden afgerond.

Ten opzichte van een halfjaar geleden, toen een voorstel van de werkgevers werd afgewezen door de vakbonden, zijn twee zaken wezenlijk anders. De belangrijkste is dat nu voor de 120 medewerkers van RPS, een bedrijf dat uitzendwerk verricht voor met name containerbedrijven, een maatwerkoplossing is gevonden. RPS stevent op een faillissement af en kan zijn medewerkers dan ook geen werkzekerheidsgaranties bieden zoals de andere bedrijven dat kunnen. De vakbonden stonden erop dat er tegelijk met het sluiten van het werkzekerheidsakkoord een oplossing zou komen voor de medewerkers van RPS. De afgelopen maanden is geïnventariseerd wat een dergelijke oplossing inhoudt en wat dit kost. Het Havenbedrijf Rotterdam en de aandeelhouder van RPS stellen de financiële middelen beschikbaar om deze maatwerkoplossing mogelijk te maken.

De afgelopen periode is ook gebleken dat groei in de containersector verre van vanzelfsprekend is. Vorig jaar daalde de overslag van containers in Rotterdam 0,5%. Het afgelopen halfjaar waren de cijfers ook negatief. Dit zet de hiervoor genoemde werkzekerheidsgarantie van vier jaar in een ander licht dan een halfjaar geleden. Het is ongekend dat vakbonden en bedrijven erin geslaagd zijn deze afspraak te maken terwijl de markt zo onder druk staat.

Dat geldt ook voor de uitbreiding van de Senioren Haven Fitregeling. Deze wordt van toepassing voor medewerkers die in de jaren 1952 tot en met 1956 geboren zijn. Zij kunnen vanaf hun 60e 60% werken tegen een salaris van 95% en 100% pensioenopbouw. Dit zorgt voor een substantiële reductie van de arbeidscapaciteit. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de regeling is dat men op zijn 65e met pensioen gaat.

Bij de containerterminals van ECT, APMT en RWG en de dienstverleners / inhuurbedrijven Matrans, ILS en Unilash werken ruim 3700 personen. De komst van twee nieuwe, sterk geautomatiseerde terminals op Maasvlakte 2 deed de afgelopen jaren de zorg toenemen dat als gevolg van het verschuiven van lading van de bestaande terminals naar de nieuwe, een verlies van banen zou optreden op terminals op Maasvlakte 1. Ramingen geven aan dat het in totaal, afhankelijk van de ontwikkelingen in de sector, tot 2020 kan gaan om 200 tot 800 banen. In dezelfde periode gaan ook enkele honderden mensen met pensioen. Inmiddels werken bij de twee nieuwe terminals in totaal nu  meer dan 500 mensen.