Veelzijdige tertiaire filtratie oplossing voor de zuivering van water en afvalwater

Het volledige automatische Alfa Laval AS-H Iso-Disc doekfilter verwijdert zwevende vaste stoffen uit afvalwater en oppervlaktewater om een filtraat met een hoge zuiverheid en van goede kwaliteit voor hergebruik te realiseren – een compact, kostenefficiënt alternatief voor zandfilters. 

Voor veel waterzuiveringsinstallaties waar secundaire behandeling van afvalwater niet voldoende is om aan de steeds strengere criteria voor het lozen in nabijgelegen waterlopen te kunnen voldoen, is een tertiaire behandeling zoals water polishing noodzakelijk. Tegelijkertijd is zoet water schaars en kostbaar waardoor velen op zoek zijn naar alternatieve waterbronnen zoals terugwinnen en hergebruik van afvalwater. Alfa Laval heeft een oplossing die beide uitdagingen aanpakt en oplost.

Optimale afvalwaterkwaliteit en gecertificeerd voor waterhergebruik
Het Alfa Laval AS-H Iso-Disc® doekfilter is een polishingfilter dat zwevende vaste stoffen uit afvalwater verwijdert. Met als doel een filtraat voor hergebruik te produceren met een hoge zuiverheid en van een goede kwaliteit. Het doekfilter kan vaste deeltjes tot minder dan 10 micron filteren, door gebruik te maken van het voordeel met de outside-in depth filtratie voor de behandeling van hoge concentratie vaste deeltjes. Het filtraat kan vervolgens veilig in de natuur worden geloosd of direct worden hergebruikt voor gemeentelijke – en industriële toepassingen.

Het Iso-Disc doekfilter is in Californië volgens de Title 22-normen voor waterhergebruik gecertificeerd en produceert gezuiverd afvalwater van een dermate hoge kwaliteit dat het water geschikt is voor direct hergebruik, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, koeltorens of recreatiemeren.

Het compacte Alfa Laval AS-H Iso-Disc® doekfilter is een ruimte- en kostenbesparend alternatief voor traditionele zandfilters.
Het compacte Alfa Laval AS-H Iso-Disc® doekfilter is een ruimte- en kostenbesparend alternatief voor traditionele zandfilters.

Een kleine ‘footprint-to-flow’ verhouding en makkelijk toepasbaar
De Iso-Disc-doekfilters zijn een compact en kostenefficient alternatief voor traditionele zandfilters en andere discfilter-technologieën. Ze bieden een krachtig en eenvoudig ontwerp dat kan omgaan met de hydraulische piekbelastingen tot 15 m./u/m2 én een filtratiebehoeften van 5 tot 800 m3/u binnen één filter waardoor het een kleine ‘footprint-to-flow’ verhouding heeft. In vergelijking tot zandfilters, nemen Iso-Disc doekfilters aanzienlijk minder ruimte in, zijn de investeringen beduidend lager en wordt er minder spoelwater gegenereerd. Dankzij het flexibele ontwerp zijn de Iso-Disc-filters eenvoudig in nieuwe én bestaande tanks in te passen.

Eenvoudig en kostenefficient met minimaal onderhoud
De Alfa Laval AS-H Iso-Disc maakt gebruik van een vast doekfilter voor een volledig automatische outside-in depth filtratie. Het efficiënte lineaire spoelsysteem reinigt het doekfilter gelijkmatig over het gehele oppervlak. In vergelijking met andere discfilter-technologieën heeft de Iso-Disc een zeer hoog rendement dankzij de volledig ondergedompelde filterelementen waarbij 100% van het filteroppervlak wordt gebruikt. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om afzonderlijke filterelementen te beheren, te onderhouden en is het eenvoudig om monsters van het gezuiverde afvalwater te nemen.

Het door zwaartekracht gestuurde Alfa Laval AS-H Iso-Disc® doekfilter, levert een hoge procesefficiëntie. Het volledig ondergedompelde filterelementen benut 100% filteroppervlak. Daarnaast biedt het mogelijkheid om afzonderlijke filterelementen te beheren, monsters te nemen en onderhoud te plegen terwijl waterzuiveringsactiviteiten worden voortgezet.
Het door zwaartekracht gestuurde Alfa Laval AS-H Iso-Disc® doekfilter, levert een hoge procesefficiëntie. Het volledig ondergedompelde filterelementen benut 100% filteroppervlak. Daarnaast biedt het mogelijkheid om afzonderlijke filterelementen te beheren, monsters te nemen en onderhoud te plegen terwijl waterzuiveringsactiviteiten worden voortgezet.

Een ander voordeel is het feit dat de Iso-Disc door gaat met filteren, zelfs bij spoelen en onderhoud. De Iso-Disc is betrouwbaar, gebruikersvriendelijk en vereist minimale begeleiding.

Gemeentelijke en industriële toepassingen
Naast in gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, kunnen de Iso-Disc-doekfilters gebruikt worden in verscheidene industriële afvalwatertoepassingen, zoals melkveehouderijen, groentewasserijen en -verwerking, brouwerijen, en distilleerderijen. Maar ook voor het biologische afvalwater dat afkomstig is van verschillende petrochemische industrieën. Daarnaast is het geschikt als definitief polishing filter na de behandeling van biologisch afvalwater voor processen zoals actief slib, oxidatiesloten, biologische verpakte planten, sequencing batch-reactors (SBR) en processen voorzien van een vaste zeef (IFAS, MBBR en druppelfilters).

Voorbeelden van klanten
Iso-Disc heeft zijn toegevoegde waarde bewezen in talrijke installaties over de hele wereld, zoals bij Scottish Water. Zij hebben de oude zandfilters vervangen door de Iso-Disc-filters. Daardoor wordt de geleverde kwaliteit van het gezuiverde afvalwater zelfs veel beter dan is vereist door de plaatselijke autoriteiten. Een ander voorbeeld is City of Meadows Place in Texas (VS). Zij besparen jaarlijks $ 25.000 zoet water productiekosten voor het nieuwe recreatiemeer door teruggewonnen afvalwater met behulp van de Alfa Laval AS-H Iso-Disc.