Vijf initiatieven voor onderscheiding Pro Flora et Securitate

Peter Glas, watergraaf van Waterschap De Dommel, vroeg eind 2015 tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Unie van Waterschappen, aandacht voor de dijken in Nederland. Deze moeten sterker en bloemrijker worden. Met de onderscheiding Pro Flora et Securitate riep Glas de waterschappen en Rijkswaterstaat op om voor 23 februari 2016 personen of organisaties te nomineren voor deze onderscheiding. Vorige week werden de vijf initiatieven bekendgemaakt die in 2016 in aanmerking komen voor uitreiking van de eerste onderscheidingen.

De volgende vijf initiatieven voldeden aan de vooraf gestelde doelstellingen en worden onderscheiden voor hun positieve bijdrage aan veilige, bloemrijke dijken in Nederland.
De vijf initiatieven zijn:
1. Landschapsvereniging “De Ploegdriever”, vanuit Waterschap Rivierenland
2. Dhr. B. Barkema (pachter), vanuit Waterschap Zuiderzeeland
3. Stichting DE 4DAAGSE, vanuit Waterschap Aa & Maas
4. Team Keringen en Vaarwegen, vanuit Waterschap Brabantse Delta
5. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, afdeling Waterbeheer

Trots
Samen met het betreffende waterschap wordt binnenkort op gepaste wijze de onderscheiding uitgereikt. Peter Glas: “In Nederland hebben we 17.000 kilometer dijken. Een netwerk van waterkeringen dat ons land beschermd tegen overstromingen. Hoe mooi zou het zijn dat deze dijken in het voorjaar en de zomer in bloei staan. Niet alleen voor de beleving in het landschap, maar ook omdat een kruidenrijke wortelzone kan bijdragen aan de stabiliteit van de dijkbekleding en omdat de diversiteit aan planten een habitat kan zijn voor insecten, weidevogels en andere dieren. Ik hoop met name dat bestuivende insecten zoals bijen hier voordeel van kunnen hebben. Dit is ook van belang voor de landbouw en fruitteelt. Ik verheug me erop om de eerste onderscheidingen uit te reiken, op een dijk die in bloei staat. Verder kijk ik er naar uit om de komende jaren nog veel meer nieuwe initiatieven in het zonnetje te zetten”.

Doelstelling onderscheiding
De algemene doelstelling van de onderscheiding is de bevordering van bloemrijke dijken in Nederland. Een bloemrijke dijk bestaat uit een zo divers mogelijk samengestelde vegetatie van bloemdragende kruiden en grassen. Daarmee willen we enerzijds de veiligheid van de dijk borgen en zo mogelijk bevorderen en anderzijds een habitat bieden voor dieren die geen schade aan de dijk aanbrengen. De onderscheiding is ingesteld vanuit de overtuiging dat bloemrijke dijken bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit van flora en fauna, voor de landschappelijke beleefbaarheid, het algemeen waterbewustzijn en 9mits goed beheerd) voor de stabiliteit van de dijken. Afhankelijk van de situatie kan het beheer gecombineerd worden met beweiding en recreatieve betreding.