Waterinnovatieprijzen voor Battle of the beach en S.C.H.O.O.N.!

(Schoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze)

Op 17 november werden in Amersfoort de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2016 bekendgemaakt. Delfland viel twee keer in de prijzen: als participant in het project de Battle of the Beach en met project S.C.H.O.O.N. (Schoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze). Het project omvat de aanleg van een zoetwaterfabriek bij de AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen met aansluitend een waterharmonica.

Zoetwaterfabriek
In de pilot Zoetwaterfabriek onderzoekt Delfland hoe medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, hormoonverstorende stoffen en andere verontreinigingen effectief uit afvalwater kunnen worden gehaald. Hoogheemraad Marcel Houtzager: “Een innovatiemakelaar helpt ons in een traject van 9 maanden om onze wensen in vervulling te laten gaan. Zo kunnen we met S.C.H.O.O.N. meer uit water halen, en meer met water doen, en dat is hard nodig. Onlangs publiceerde het RIVM dat er jaarlijks naar schatting 140 ton aan medicijnresten na afvalwaterzuivering in het oppervlaktewater wordt geloosd. In de pilot Zoetwaterfabriek onderzoeken we of we het water beter kunnen zuiveren om het te hergebruiken. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Zo zien we nu al dat we de concentraties van diclofenac (ontstekingsremmer) en van carbamazepine (een anti-epilepticum) in het afvalwater fors kunnen reduceren.”

Water dat vrij is van medicijnresten, landbouwbeschermingsmiddelen en andere microverontreinigingen is van waarde voor de toekomst. Hoogheemraad Hans Middendorp: ”De pilot Zoetwaterfabriek en de waterharmonica zijn de dragers voor de gebiedsontwikkeling van natuurgebied Nieuw Waterland in Vlaardingen. S.C.H.O.O.N. zorgt voor een uniek waterssysteem met een kwaliteitsimpuls voor de natuur en het recreatiewater, de Krabbeplas. Elk jaar kampt deze plas met blauwalgenproblematiek. Door het extra gezuiverde water via een waterharmonica naar de Krabbeplas te laten stromen, zal het water gezonder zijn.”

 Juryoordeel S.C.H.O.O.N.
De jury waardeert dit toekomstgerichte icoonproject, waarbij veel  partijen samen tot een slimme oplossing zijn gekomen voor zoetwaterschaarste. Het is vernieuwend om een AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) om te bouwen tot zoetwaterfabriek. Vooruitstrevenden technieken leiden in dit project tot direct bruikbaar recreatiewater. De innovatie scoort met name door de combinatie van technieken voor het hergebruik van effluent en de schaal waarop dat gebeurt. Dit project kan een belangrijke stap zijn in de route naar een circulaire economie. Niet alleen de mens, maar ook het milieu en de leefomgeving profiteren van deze maatregel. De potentie en exportkansen zijn groot.

Versnellingstraject
Delfland krijgt voor beide projecten een versnellingstraject aangeboden, waarbij de wensen en behoeften voor de toekomst worden geïnventariseerd: hoe kan elk van deze innovatie verder worden gebracht? Is er bijvoorbeeld behoefte aan een proeftuin, internationale uitrol of specifieke kennis op een onderdeel van de innovatie?

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die passen bij de taken van de waterschappen: waterveiligheid, schoon water, voldoende water en waterbewustzijn. Dit jaar waren er 160 inzendingen. Ruim 4.000 mensen stemden via Waterinnovatieprijs.nl voor de Publieksprijs, een record in de geschiedenis van de Waterinnovatieprijs. Het versnellingstraject wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatie-programma Deltatechnologie & Water.

 Winnaars Waterinnovatieprijs 2016

  • Categorie Schoon water: Water besparen en hergebruiken door S.C.H.O.O.N.
  • Categorie Waterbewustzijn: Battle of the Beach, een lesmodule voor de basisschool
  • Categorie Waterveiligheid: de Diefdijklinie, meer dan alleen een dijkversteviging
  • Categorie Voldoende water: Achteroever Wieringermeer, proeftuin voor innovatieve landbouw
  • Publieksprijs: Zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart