Waternet en Wereldbank ondertekenen samenwerkings- overeenkomst

Op maandag 2 november hebben de Wereldbank en Waternet een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. De samenwerkingsovereenkomst beschrijft hoe Waternet  de Wereldbank helpt met zijn unieke kennis en ervaring  van de  watercyclus. Zo kan de Wereldbank zijn leningen wereldwijd effectiever laten zijn. Roelof Kruize (directeur Waternet) en Junaid Kamal Ahmad (Senior Director Water Global Practice van de Wereld Bank) hebben de overeenkomst ondertekend.

Doel van de samenwerking
Waternet zet al jaren haar kennis en expertise in om waterbedrijven elders in de wereld te versterken. De samenwerking met de Wereldbank zal er toe bijdragen dat de Wereldbank bij grote infrastructurele projecten ook het bestuur, het toezicht en het onderhoud van de partner versterkt. Op deze manier kan de partner die leent duurzaam blijven beheren en opereren. Hiermee draagt deze overeenkomst bij aan sterkere en autonoom opererende internationale waterorganisaties.

Nederlandse systeem
Ook vindt de Wereldbank de wijze waarop Nederland de wet- en regelgeving rondom waterbeheer heeft georganiseerd interessant. Het bestuurlijke en financieringsmodel van de Nederlandse watersector is uniek in de wereld. Met de kennis van Waternet en het Nederlandse systeem is de bank beter in staat om leningen, programma’s en projecten voor waterveiligheid, risicomanagement en geïntegreerd stedelijk waterbeheer te ontwerpen en te implementeren.

Interessant voor Waternet
Waternet werkt middels deze MoU samen met een van de meest toonaangevend instituten op het gebied van financiering van waterprojecten in de wereld. Naast een financieringsinstituut is de Wereldbank een kenniscentrum, waar data en ervaringen van over de hele wereld verzameld en geanalyseerd worden. Voor Waternet biedt deze nauwe samenwerking met de Wereldbank- specialisten een unieke kans om voorop te blijven lopen in duurzaam waterbeheer, innovatie en klimaatbestendigheid.

Vervolgstappen
Wereld Waternet zal betrokken zijn bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen Waternet en de Wereldbank. Sinds een jaar wordt al actief gebruik gemaakt van Waternet-expertise bij een Wereldbank-project in Egypte. Een volgend project waarbij de Wereldbank de inzet van Waternet noodzakelijk acht, is het ontwikkelen van essentieel water infrastructuur in vijf steden in Peru. Ook langere en meer structurele support door Waternet bij het vormgeven van de strategie van de Water Global Practice van de Wereld Bank behoort tot de mogelijkheden.