Waterschap in jaarverslag: ‘Klimaatverandering leidt tot grotere betrokkenheid’

ensen in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn steeds intensiever betrokken bij watervraagstukken. Ze koppelen hun regenwater af van het riool. Of zij zetten zich samen met anderen in voor onderhoud aan beken. Ook studenten en scholieren verdiepen zich vaker in het thema water. Door de klimaatverandering groeit de belangstelling voor het onderwerp. Dit en meer staat te lezen in het jaarverslag 2015 van Waterschap Vallei en Veluwe: http://jaarverslag2015.vallei-veluwe.nl. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin schrijft in haar voorwoord. “Wij zorgen dat ruim 1,1 miljoen mensen veilig kunnen wonen en werken. Veilige dijken, gezuiverd afvalwater en schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar we werken er 24 uur per dag aan, zeven dagen per week.”

Uitdagingen
“Klimaatverandering leidt tot nieuwe uitdagingen en vraagt om innovatieve oplossingen. Het water in rivieren heeft meer ruimte nodig. Piekbuien en perioden van droogte wisselen elkaar af en nemen ook toe. Dat vraagt om nieuwe vormen van waterbeheer, ook in de stad. Daarom werken we steeds meer samen: met inwoners, gemeenten, terreinbeheerders, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen.” Het waterschap schrijft een prijsvraag uit op www.vallei-veluwe.nl/prijsvraag. Hier staan 10 vragen waarvan de antwoorden te vinden zijn in het jaarverslag op. De juiste antwoorden kunnen tot uiterlijk 16 juni worden gemaild naar: communicatie@vallei-veluwe.nl o.v.v. prijsvraag. Onder de juiste inzendingen verloot het waterschap vrijkaartjes voor twee personen op het hele traject van de (fiets)boot van de Eemlijn.

Foto: Sake Elzinga